Monday, April 17, 2006
...
این تقریبآ یک ماهی که از سال جدید گذشته، برام تداعی کننده روزهای خوبی که قبلآ داشنه‌ام بوده، مخصوصآ پنجم فروردین که هیچ‌وقت فراموشش نمی‌کنم. کمی بیشتر یا کمتر، مشکلات هنوز هم پا برجاست؛ اما این روزها به لطف خدا در بیشترلحظه‌ها احساس خوبی دارم.
شَرتوی عزیز هم واقعآ زحمت کشید و اینجا رو به این شکلی که می‌بینید تغییر داد. شَرتو جان به خاطر وقتی که گذاشتی ازتو ممنونم.
کتاب "پیامبر" اثر جبران خلیل جبران رو خواندم. چون هیچ چیزی در موردش نشنیده بودم و هیچ ذهنیت قبلی از این کتاب نداشتم، حقیقتآ اوّلش هم علاقه‌ای به خواندنش نداشتم و با اکراه شروع به خواندنش کردم، ولی الان میگم که مطمئن باشید ارزش خواندن را دارد.